Organistatie

Werkwijze

Onderwijsplanning.nl adviseert ondersteund en voert uit. Wanneer u professioneel advies en of ondersteuning bij (de inrichting van) planningsprocessen vraagt, dan gaan we van te voren uitvoerig in gesprek over uw behoefte en de gewenste aanpak. Maatwerk is hier het sleutelwoord. Wanneer het gaat om uitvoering van roostertaken, dan valt of staat de kwaliteit van uw (basis)rooster bij de juistheid van informatie. Deze informatie kunt u zelf aanleveren, of nog makkelijker, wij inventariseren de benodigde gegevens.

Voor het maken van uw rooster is de volgende data nodig:

• uw onderwijskundige visie
• de lesgroepen en klassen
• de vakkenpakketten (profielkeuzen)
• de lessentabel
• aanstellingsomvang van docenten
• bevoegdheden van docenten
• de beschikbaarheid van docenten en hun roosterwensen
• informatie betreffende het schoolgebouw
• en alles wat op uw school belangrijk is voor een goed rooster

Met deze gegevens gaan wij aan de slag. Bij knelpunten nemen wij altijd contact met u op. Indien gewenst, overleggen wij rechtstreeks met uw afdelingsleiders en/of docenten. Afhankelijk van uw wensen, wordt uw rooster met behulp van het roosterprogramma van Untis Benelux of Zermelo gemaakt. Als het rooster klaar is, zijn er verschillende mogelijkheden: U krijgt uw roosterbestand digitaal toegestuurd of op USB-stick aangeleverd. Wij kunnen echter ook direct uw webportal benaderen om daarin het rooster voor leerlingen en docenten te plaatsen. Eventueel kunnen wij uw rooster ook zelf op onderwijsplanning.nl publiceren. Handig wanneer wij het onderhoud verzorgen en u niet iemand kunt of wilt belasten met deze terugkerende taak.

Uiteraard heeft u invloed op onze werkwijze en denken wij graag met u mee! Belangrijk is dat u tevreden bent. Pas daarna ontvangt u een factuur conform de overeengekomen honorering.