Organisatie

Visie

Pijler I

Een rooster is het hart van de organisatie van het onderwijs en een belangrijke factor voor de beleving van het leerklimaat van leerlingen en werkdruk van leraren. Een rooster is geen voorwerp en heeft dus ook geen grenzen; het is de verschijningsvorm van het totale formele- en informele beleid, zowel op onderwijskundig als organisatorisch gebied. Door middel van het rooster kunnen de geformuleerde doelstellingen voor het onderwijs worden gerealiseerd. Onderwijsplanning.nl is er om deze doelstellingen te bewaken. Beleid vanuit uw school wordt vertaald in roosteroplossingen en roostergevolgen.

Pijler II

Een goede formatie valt of staat bij een gedegen voorbereiding. Onderwijsplanning.nl initieert en coördineert de hiervoor benodigde informatiestromen. Tijdens het formatieproces functioneert onderwijsplanning.nl als spin in het web tussen de verschillende onderwijssoorten en de bedrijfsvoering en draagt bij aan een transparante besluitvorming.