Diensten

Wij zijn er voor u!

Architectuur

Voor een goede formatieplanning en een goed rooster, is een goede organisatie cruciaal. Hoe organiseer je vroegtijdig een adequate prognose voor volgend jaar? Hoe ontsluit je welke informatie op welk moment? Wanneer aanwezige processen optimaal samenwerken, versterken zij elkaar en brengen nieuwe informatie bovenwater.

Input

Mocht u ook gebruik willen maken van expertise op het gebied van het inventariseren van de benodigde gegevens, dan komt iemand op afspraak bij u langs. Door ervaring is bekend wat nodig is voor een goed rooster. Onderwijsplanning.nl is doortastend en weet binnen een onderwijsinstelling waar welke informatie voorhanden is.

Basisrooster

Nadat uw gegevens bij ons binnen zijn, wordt binnen de afgesproken termijn uw volledige jaarrooster gemaakt. Hierbij is periodisering en/of het inroosteren van keuzewerktijd (KWT) inbegrepen. Natuurlijk kan Onderwijsplanning.nl ook tijdens het cursusjaar een volledig basisrooster opleveren. Informeer en laat u overtuigen!Toetsroosters

Het lijken vaak tegenstrijdige belangen. Vaksecties willen tijdens de toetsweek gemaakte toetsen nakijken en leerlingen willen een juiste balans tussen profiel- en algemene vakken. Tegelijkertijd wil het management een gelijkmatige verdeling van toetsen over de dag en week, zodat het aantal surveillanten en lokalen zo gering mogelijk is.

Clusteren

De kwaliteit van het rooster valt of staat bij de clustering van uw lesgroepen. Wanneer Onderwijsplanning.nl de clusters van uw school voor haar rekening neemt, dan bent u verzekerd van een minimaal aantal tussenuren voor leerlingen en is in de clusteroplossing al rekening gehouden met de beschikbaarheid van uw docenten.

Analyse

Bent u over uw huidige rooster niet tevreden, of wilt u gewoon een second opinion? Uw rooster wordt geanalyseerd op knel- en verbeterpunten. Wellicht kunnen roosterwensen nu wél worden gerespecteerd, of kan het aantal tussenuren voor leerlingen toch drastisch lager! Twee zien er meer dan één en Onderwijsplanning.nl kijkt graag met u mee!

Onderhoud

Personeelsmobiliteit, periodisering, vacatures, (langdurige) ziekte; het zijn verschijnselen waarmee iedere onderwijsinstelling elk jaar opnieuw geconfronteerd wordt. Onderwijsplanning.nl past uw rooster aan. Dit kan natuurlijk ook als het (basis)rooster is gemaakt door uw eigen roostermaker.

Hulp

Maakt u geen gebruik van de genoemde diensten, dan kunt u op z’n minst door Onderwijsplanning.nl worden geholpen wanneer dat nodig is. Zo kan het zijn dat uw roostermaker ziek is, of bijvoorbeeld dat hij/zij uw school verlaat, geen tijd heeft of er zelf niet uitkomt. Wij staan met raad en daad voor u klaar!