Organisatie

Wie ben ik?

Ruim dertien jaar geleden heb ik het bedrijfsleven ingeruild voor de onderwijssector, omdat winst alleen mij niet voldoende motiveerde. Werken voor én met leerlingen en leraren daarentegen geeft mij voldoening en veel energie omdat kennis een belangrijke productiefactor is in het transformatieproces naar een duurzame samenleving.

Ik heb ervaring opgedaan met (de implementatie van) interne logistieke processen zoals het keuze,- prognose-, formatie- en roosterproces. Daarnaast ben ik beleidsmatig betrokken bij diverse organisatorische facetten van het onderwijs zoals de sturingsfilosofie, aanbodsbeslissingen, taak- en beschikbaarheids-beleid en budgetteringssystematiek. Om mijn nieuwsgierigheid naar organisaties en beleidsvorming te stillen, heb ik Bestuurs- en Organisatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Dit heeft een sterke impuls gegeven aan de ontwikkeling van mijn organisatiesensitiviteit. Als docent economie heb ik in de klas tevens aan de "andere kant" van het onderwijsplanningsproces gestaan.